Infopiek Mobile


Opis produktu

Infopiek Mobile powstał w wyniku zapotrzebowania na nowoczesne rozwiązania dla wspomagania pracy kierowców oraz przedstawicieli handlowych w terenie. Jest dla nich podstawowym narzędziem pracy.

Zasadę działania Infopiek Mobile i przyjęty obieg informacji przedstawia poniższy rysunek:

Infopiek Mobile - najważniejsze cechy produktu

 • możliwość pracy offline (zamówienia zapisywane na urządzeniu są przesyłane po nawiązaniu połączenia)
 • personalizcja urządzenia - wybrana trasa
 • pobieranie dedykowanych wzorców zamówień z Infopieka
 • możliwość wykorzystania FTP/email do dodatkowej komunikacji
 • lokalizacja GPS urządzenia
 • składanie zamówień dla powiązanych klientów
 • tworzenie dowodów zwrotów
 • odnotowywanie zapłat
 • kontrolę przydzielonej trasy
 • korygowanie zamówień (dodatkowo poprzez email)
 • procent zwrotu kontrahenta oraz poszczególnych asortymentów
 • tworzenie zamówień dla klientów
 • pogląd aktualnych stanów asortymentu
 • dostęp do stanu rozrachunków
 • procent zwrotu kontrahenta oraz poszczególnych asortymentów
 • tworzenie wzorców zamówień na bazie historii kontrahenta
 • tworzenie zamówień w czasie rzeczywistym
 • moniotowanie zadłużenia klienta przez kierowcę/PH

Przykładowe ekrany

Produkty powiązane

 ikona

Hurtownia danych

 ikona

Magazyn Wyrobów Gotowych

 ikona

Sklepy własne

 ikona

Infospeed Ekspedycja

Infopiek - wybrane wdrożenia

... i wiele innych